BANER-Konstantynw.jpg

NOWE ZASADY I REGULAMIN

08.06.2020

 

 REGULAMIN O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z USŁUG W ACTIVE MOVEMENT

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Active Movement, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Active Movement zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Active Movement niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu szkoły tańca Active Movement.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Active Movement zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.activemovement.pl w zakładce „aktualności” oraz w recepcji Klubu.

4. W Active Movement mogą ćwiczyć jedynie osoby zapisane na wybrany kurs edukacji ruchowej, które są zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Active Movement nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące na sali treningowej. Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe w przestrzeniach wspólnych np. w recepcji.

5.  Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5m pomiędzy osobami ćwiczącymi na sali jak również w innych pomieszczeniach studia (recepcja, szatnie)

6.  Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny oraz do:

- wypełnienia ankiety epidemiologicznej dołączonej do formularza zdrowia (zgodnie z prawdą). Jeżeli sytuacja potwierdzona ww. oświadczeniami ulegnie zmianie, klient zobowiązuję się̨ niezwłocznie powiadomić o tym Active Movement i nie przychodzić do szkoły do momentu, w którym sytuacja potwierdzona ww. oświadczeniami będzie ponownie aktualna.

- dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Active Movement, po wyjściu z toalety oraz po zajęciach

- obowiązkowej zmiany obuwia (dotyczy kursów dla dzieci i dorosłych) oraz posiadania ręcznika (dotyczy kursów dla dorosłych), nie ma możliwości przychodzenia z dworu w sportowym obuwiu, ze względu na ewentualne zarazki i zachowanie higieny, jeśli pogoda pozwala - prosimy o przyjście w stroju do ćwiczeń, by nie przesiadywać i nie grupować się w szatniach.

7.  Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 6 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

8. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Szkoły działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Nie zaleca się czekać na dzieci w poczekalni lub szatni, dziecko odbieramy po zakończonych zajęciach wg grafiku (jeśli jest potrzeba czekania w studiu prosimy o zachowanie zasad higieny i bezpiecznej odległości od innych klientów)

9.  Prosimy o przyjście maksymalnie 10 minut przed swoimi zajęciami, by nie grupować się przy recepcji 

10. Sprzęt codziennie jest dezynfekowany. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, może dodatkowo samemu zdezynfekować i przygotować sobie sprzęt (płyny i ręczniki papierowe dostępne na sali)

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.


  PrzeładujUzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych promujących towary i usługi Administratora.

    Tel:
    +48 791 766 766

 

    E-mail:
    activemovement@wp.pl

 

    Adres:
    ul. Łódzka 6 (2 piętro)
    Konstantynów Łódzki